Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

 

KOZI BÓR

Powierzchnia całkowita 12681,00 ha

Utworzony w 1990 roku, obejmujący swym zasięgiem północno–wschodnią część obrębu leśnego Żyrzyn o powierzchni 3331,56 ha. Są to kompleksy: Główny, Łąkoć, Łąkoć I, Podbórz, Dęba, Garbów oraz Orlicz I-III.
Dominują tu drzewostany sosnowe z domieszką dęba i brzozy. Znacznymi walorami odznaczają się okolice Orlicza.

 

PRADOLINA WIEPRZA

Powierzchnia całkowita 33159,00 ha.

Utworzony w 1990 roku, obejmuje swym zasięgiem południową część obrębu leśnego Ryki o powierzchni 1671,89 ha oraz lasy z obrębu leśnego Żyrzyn o powierzchni 2372,66 ha położone w kompleksach: Lipniak I, II, Marianka, Dąbrowa Górna i Dolna, Zagórki, Cezaryn I, II. Natomiast z obrębu leśnego Puławy o powierzchni 1175,44 ha oddziały leżące w kompleksach Skoki I i Niebrzegów. Oś ekologiczną stanowi silnie meandrowane koryto rzeki Wieprz.

Występuje tu wiele rzadkich i chronionych roślin i zwierząt.