KONTAKT NADLEŚNICTWO KONTAKT NADLEŚNICTWO

Siedziba Nadleśnictwo Puławy
Nadleśnictwo Puławy
81 886 42 41
81 886 46 40

ul. Żyrzyńska 8

24-100 Puławy

Konto:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

79 2030 0045 1110 0000 0052 2580

NIP: 716-001-18-90

Nadleśniczy
Zbigniew Hałaczkiewicz
81 886 42 41
Zastępca Nadleśniczego
Włodzimierz Beczek
81 886 42 41
p.o. Głównego Księgowego
Dorota Skomra
81 886 42 41
Sekretarz
Andrzej Kornat
81 886 42 41
Inżynier Nadzoru
Sławomir Trąbka
81 886 42 41
Stanowisko ds. pracowniczych
Danuta Szmidt
81 886 42 41 w. 28
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Henryk Matraszek
81 886 42 41 w. 38

Dział Gospodarki Leśnej

Paweł Puzio
Starszy Specjalista Służby Leśnej - administrator SILP, pozyskanie drewna, administrator stony www i BIP
Tel.: 81 886 42 41 w. 37
Andrzej Krzyżanowski
Specjalista Służby Leśnej - sprzedaż drewna, marketing, BHP
Tel.: 81 886 42 41 w. 45
Beata Urbańska
Specjalista Służby Leśnej - ochrona lasu, ochrona przyrody
Tel.: 81 886 42 41
Andrzej Paluch
Starszy Specjalista Służby Leśnej - stan posiadania, ochrona p. poż.., gosp. łąkowo-rolna
Tel.: 81 886 42 41 w. 36
Leopold Leśko
Specjalista Służby Leśnej - administrator SILP, LMN, rejestratorów, urządzanie lasu, łowiectwo, strona www, stan posiadania
Tel.: 81 886 42 41 w. 35
Marzena Puzio
Specjalista Służby Leśnej - hodowla lasu, szkółkarstwo, nasiennictwo, PROW, BIP
Tel.: 81 886 42 41 w. 36

Dział Finansowo-Księgowy

Krystyna Skomra
Starszy Księgowy
Tel.: 81 886 42 41 w. 26
Krystyna Kowalczyk
Starszy Księgowy
Tel.: 81 886 42 41 w. 26
Mirosława Barczyńska
Kasjer
Tel.: 81 886 42 41 w. 33
Anna Buczek
Starszy Księgowy
Tel.: 81 886 42 41 w. 31

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Halina Charzewska
Sekretarka
Tel.: 81 886 42 41
Karolina Chmielewska
Referent
Tel.: 81 886 42 41 w. 42
Katarzyna Zawadzka
Starszy Referent
Tel.: 81 886 42 41 w. 35

Posterunek Straży Leśnej

Michał Gazda
Strażnik Leśny - edukacja przyrodniczo-leśna
Tel.: 81 886 42 41 w. 38
Aleksander Wasilewski
Strażnik Leśny
Tel.: 81 886 42 41 w. 38