Leśnictwa Leśnictwa

Sadłowice

Leśniczy Grzegorz Jeżyna
694 489 521

Nasiłów 79

24-123 Janowiec

 

Podleśniczy

Bogusław Bernat       tel. 692 477 405

 

Skoki

Krzysztof Sprysak
692 477 397

ul. Żyrzyńska 8

24-100 Puławy

 

Podleśniczy

Jerzy Kępa                    tel. 694 489 522

Maciej Podrażka            tel. 660 741 805

 

 

Gołąb

Waldemar Jaśkiewicz
694 489 524

Gołąb

ul. Stacja Kolejowa 4

24-100 Puławy

 

Podleśniczy

Mikołaj Wesołowski     tel. 694 489 523

 

Wronów

Dariusz Drążyk
694 489 525

ul. Żyrzyńska 8

24-100 Puławy

 

Podleśniczy

Zbigniew Szymański     tel. 692 477 396

Wola Osińska

Stanisław Czobodziński
694 489 526

Wola Osińska 3

24-103 Żyrzyn

 

Podleśniczy

Marcin Urbański      tel. 692 477 402

Zagórki

Henryk Karczmarczyk
694 489 527

Borysów 111

24-103 Żyrzyn

 

Podleśniczy

Tomasz Kuniniec       tel. 692 477 392

Dąbrowa

Krzysztof Jaruga
694 489 529

ul. Leśna 18

24-103 Żyrzyn

 

Podleśniczy

Andrzej Farion      tel. 692 477 391

Artur Jedut          tel. 692 477 404

Kozi Bór

Jan Szczepaniak
694 489 530

Wola Osińska 3A/2

24-103 Żyrzyn

 

Podleśniczy

Marek Kozak            tel. 692 477 401

Jakub Paluch            tel. 535 161 403

Sobieszyn

Andrzej Piechota
694 489 532

Podlodówka 71/1

08-504 Ułęż

 

Podleśniczy

Radosław Wiśniewski      tel. 537 354 556

Andrzej Suski                tel. 692 477 398

Stawy

Paweł Samoń
694 489 533

ul. Żyrzyńska 8

24-100 Puławy

 

Podleśniczy

Michał Czobodziński                 tel. 692 477 400

Dariusz Piechota                      tel. 692 477 394