Aktualności

Informujemy, że w dniach 23-28 kwietnia 2017 r. zostanie przeprowadzone szczepienie ochronne lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Zasady sprzedaży drewna określane są zarządzeniem dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Zagrożenie pożarowe

Pod pojęciem zagrożenia pożarowego lasu rozumie się zaistnienie takich warunków, przy których możliwe jest powstanie pożaru w środowisku leśnym.

Monitoring gospodarki leśnej

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2015 roku według stanu na 31.12.2015 r.