Asset Publisher Asset Publisher

Obiekty edukacyjne

44 km ścieżek edukacyjnych - raj dla piechurów

ŚCIEŻKI

Na terenie Nadleśnictwa Puławy funkcjonują 4 ścieżki dydaktyczne zlokalizowane w obszarze ujścia Pradoliny Wieprza do Doliny Wisły Środkowej. Jest to jeden z najważniejszych w kraju „węzłów ekologicznych" odgrywających kluczową rolę w funkcjonowaniu przyrody w skali krajobrazu. Ekosystemy wodne, łąkowe i leśne tworzą tu bardzo różnorodną mozaikę o wyjątkowym bogactwie gatunków. Są to zatem tereny wyróżniające się szczególnymi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi oraz edukacyjnymi.

Ścieżka niebieska

Ścieżka zielona

Ścieżka czerwona

Ścieżka żółta

TURYSTYKA

Szlaki turystyczne:

Szlak im. Gen. Franciszka Kleeberga: Dęblin – Bobrowniki – Sarny – Korzeniów – Ułęż – Sobieszyn – Wólka Sobieszyńska –Lendo Wielkie; (Wola Gułowska – Kock) ; długość trasy 32 km
Szlak Nadwiślański: (Annopol – Józefów – Zastów Polanowski ) – Podgórz – Kazimierz - Dolny – Bochotnica – Puławy – Gołąb – Dęblin; długość trasy (112 km), 46 km
Szlak im. Bolesława Prusa: (Lublin – Wojciechów); Lublin – Nałęczów – Wąwolnica – Rąblów – Rzeczyca – Kazimierz Dolny; długość trasy ok. 30 km

Szlak im. Wincentego Pola: Puławy – Góra Puławska – Sadłowice – Nasiłów – Wojszyn – Janowiec; długość trasy 18km

Szlak Partyzancki: Puławy – Włostowice – Olszów – Parchatka; długość trasy 12 km

Szlak: Nałęczów – Cynków – Czesławice – Mazury – Bochotnica – Nałęczów; długość trasy ok. 8 km
Szlak: Janowiec – Oblasy – Ignaców – Żabianka – Leokadiów – Zwola – (Czarnolas – Garbatka); długość trasy ok. 14 km

Szlak Partyzancki: (Lubartów – Amelin) – Wola Przybysławska – Markuszów – Łany – Koleń – Płonki – Góry Olesińskie – Buchałowice – Drzewce – Łopatki – Rogalów – Rąblów
Szlak Niepodległościowy: Baranów - Żyrzyn - Bałtów - Końskowola - Pożóg - Celejów - Wierzchoniów - Ochotnica; znaki zielone; długość trasy 56,5 km.


Miejsca postoju:

leśnictwo Sobieszyn w oddz. 23, przy drodze Sobieszyn –Lendo
leśnictwo Krasnogliny w oddz. 96, w pobliżu drogi Warszawa – Lublin
leśnictwo Dąbrowa w oddz. 85, przy drodze Puławy – Żyrzyn
leśnictwo Wronów w oddz. 139, przy drodze Puławy – Żyrzyn
leśnictwo Skoki w oddz. 75, przy drodze Puławy – Dęblin
leśnictwo Sadłowice w oddz. 214, przy drodze Góra Puławska – Janowiec.

Na miejscach postoju wyznaczone są miejsca na ognisko.

Teren Nadleśnictwa Puławy jest pod względem turystyczno –krajoznawczym bardzo atrakcyjny.

ŚCIEŻKI EDUKACYJNE:

1. Lublin – Charz B – Nałęczów – Wąwolnica – Rąblów – Rzeczyca – Wylągi – Kazimierz Dolny – długość trasy ok. 35 km

2. Puławy – Gołąb – Jez. Piskory – Wronów – Puławy

3. Puławy Centrum – Las komunalny – Zakłady Azotowe

 

ŚCIEŻKI DO JAZDY KONNEJ

Sadłowice – Las Knieja – Sadłowice

Przez teren Nadleśnictwa przebiegają szlaki turystyczne łączące atrakcyjne pod względem historycznym i przyrodniczym miejscowości.