Asset Publisher Asset Publisher

Akcja sadzenia lasu

W miniony weekend 21-22 kwietnia w Nadleśnictwie Puławy została przeprowadzona akcja sadzenia lasu. Organizatorami sobotniej imprezy w Nasiłowie, w leśnictwie Sadłowice „Przyjdź i posadź swoje drzewo”  byli: Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu, Nadleśnictwo Puławy, Urząd Gminy w Janowcu, Zespół Szkół w Janowcu, WKŁ Nr 116 „Knieja”. Przedsięwzięcie wsparła firma Greenland.

W niedzielę sadzenie lasu odbyło się w leśnictwie Gołąb, do którego czynnie włączyli się myśliwi zrzeszeni w Kołach Łowieckich, należących do Puławskiego Klubu Kół Łowieckich „Hubertus”. Wspólne sadzenie lasu to długoletnia tradycja i myśliwska powinność wobec Kniei, kultywowana przez myśliwych od 47 lat. W sadzeniu nowego pokolenia lasu brały udział dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie, uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gołębiu, dzieci ze szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody oraz z Młodzieżowego Domu Kultury Grupa Ekologiczno –Turystyczna w Puławach.

Zebranych gości podczas dwudniowego sadzenia drzew witał Zastępca Nadleśniczego Pan Włodzimierz Beczek, który prezentował zebranym sposób prawidłowego sadzenia jednorocznej sosny nieszkółkowanej ( So 1/0 ), zwracając przy tym uwagę na prawidłowy sposób sadzenia oraz zachowanie właściwej więźby dla sadzonek. Na powierzchniach, na których przystąpiono do odnowienia, jesienią zostały wykonane niezbędne zabiegi agrotechniczne, przygotowujące glebę pod późniejsze nasadzenia. Nadleśnictwo Puławy zapewniło sadzonki sosny, lancety oraz pojemniki, których używano do roznoszenia sadzonek. Sadzenia lasu doglądali pracownicy nadleśnictwa.

Po zakończeniu akcji odnowieniowej uczestnicy, każdego dnia mogli skorzystać z oferty edukacyjnej przygotowanej przez Nadleśnictwo Puławy. Na stoisku Nadleśnictwa można było rozpoznawać  tropy zwierząt  leśnych oraz sprawdzić swoją wiedzę w leśnym kole fortuny. Dodatkowymi atrakcjami było również ognisko, przy którym uczestniczy piekli wspólnie kiełbaski, grochówka oraz loterie z nagrodami dla uczestników.

Podczas dwudniowego przedsięwzięcia las sadziło około 200 osób. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy za rok.